phát thanh - truyền hình

Tin đã đưa
Khai mạc kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021 (26/12/2018)
Thị ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng (26/12/2018)
HỘI NGHỊ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CAO CẤP, TRUNG CẤP NGHỈ HƯU TẠI THỊ XÃ QUẢNG TRỊ. (14/12/2018)
HỘI NGHỊ TRỰC BÁO CÁC HỘI QUẦN CHÚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 (14/12/2018)
Khu vực kè hồ xung quanh Thành Cổ Quảng Trị sạt lỡ nặng do mưa lớn (10/12/2018)
[Chuyên mục] Thị xã Quảng Trị - Khát vọng hòa bình và phát triển - số 3 THỊ XÃ QUẢNG TRỊ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH (10/12/2018)
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ ƯƠM MẦM NHỮNG TÀI NĂNG SÁNG TẠO (10/12/2018)
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (10/12/2018)
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CAI NGHIỆN MA TÚY NĂM 2018 (10/12/2018)
TXQT HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ LẦN THỨ 16 (5/12/2018)
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2018 (5/12/2018)
UBND TXQT tổ chức phiên họp toàn thể (30/11/2018)
Công đoàn ngành giáo dục cụm Triệu Phong – Hải Lăng – Thị xã Quảng Trị tổ chức giải cầu lông “Người giáo viên nhân dân” (5/12/2018)
Khu phố 1 phường 1 tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và phát động xây dựng mô hình "Khu dân cư phòng chống tội phạm" (5/12/2018)
Chi hội Hoa Lan Thành Cổ tiếp sức cho trẻ em nghèo đến trường (5/12/2018)
Trang:

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ