phát thanh - truyền hình

Tin đã đưa
Đại hội nông dân Thị xã Quảng Trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 (2/7/2018)
Các cấp Hội Nông dân thị xã Quảng Trị tích cực thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp (28/6/2018)
Lễ truy điệu và an táng 07 hài cốt liệt sỹ quy tập trên địa bàn phường 2, thị xã Quảng Trị (2/7/2018)
TXQT phát động đợt thi đua đột kích trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2018 (25/6/2018)
Lãnh đạo thị xã Quảng Trị thăm các cơ sở sản xuất kinh doanh nhân năm doanh nghiệp 2018 (25/6/2018)
Nồi cháo tình thương ấm lòng bệnh nhân nghèo (22/6/2018)
Nồi cháo tình thương ấm lòng bệnh nhân nghèo (20/6/2018)
Nhân rộng mô hình nuôi hươu lấy nhung tại xã Hải Lệ (20/6/2018)
Nữ khu phố trưởng tuổi 31 (22/6/2018)
[Phóng sự] Đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng để phá hoại đất nước (18/6/2018)
Nông dân xã Hải Lệ hiến đất, góp sức làm đường giao thông (16/6/2018)
TX Quảng Trị: Phát động xây dựng mô hình điểm khu phố phòng chống ma túy năm 2018 (16/6/2018)
Thị xã Quảng Trị tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết (15/6/2018)
Thị ủy Quảng Trị thăm mô hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn (14/6/2018)
Người cán bộ phụ nữ tận tâm với công việc (11/6/2018)
Trang:

  

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ