phát thanh - truyền hình

Nữ khu phố trưởng tuổi 31


Ngày cập nhật: 22/06/2018 3:57:49 CH

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

TIN TRUYỀN HÌNH KHÁC
Khu vực kè hồ xung quanh Thành Cổ Quảng Trị sạt lỡ nặng do mưa lớn (10/12/2018)
[Chuyên mục] Thị xã Quảng Trị - Khát vọng hòa bình và phát triển - số 3 THỊ XÃ QUẢNG TRỊ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH (10/12/2018)
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ ƯƠM MẦM NHỮNG TÀI NĂNG SÁNG TẠO (10/12/2018)
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (10/12/2018)
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CAI NGHIỆN MA TÚY NĂM 2018 (10/12/2018)
TXQT HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ LẦN THỨ 16 (5/12/2018)
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2018 (5/12/2018)
UBND TXQT tổ chức phiên họp toàn thể (30/11/2018)
Công đoàn ngành giáo dục cụm Triệu Phong – Hải Lăng – Thị xã Quảng Trị tổ chức giải cầu lông “Người giáo viên nhân dân” (5/12/2018)

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ