phát thanh - truyền hình

Hội LHPN TXQT triển khai mô hình trồng hoa ven đường


Ngày cập nhật: 08/08/2018 2:16:06 CH

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

TIN TRUYỀN HÌNH KHÁC
HỘI NGHỊ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CAO CẤP, TRUNG CẤP NGHỈ HƯU TẠI THỊ XÃ QUẢNG TRỊ. (14/12/2018)
HỘI NGHỊ TRỰC BÁO CÁC HỘI QUẦN CHÚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 (14/12/2018)
Khu vực kè hồ xung quanh Thành Cổ Quảng Trị sạt lỡ nặng do mưa lớn (10/12/2018)
[Chuyên mục] Thị xã Quảng Trị - Khát vọng hòa bình và phát triển - số 3 THỊ XÃ QUẢNG TRỊ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH (10/12/2018)
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ ƯƠM MẦM NHỮNG TÀI NĂNG SÁNG TẠO (10/12/2018)
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (10/12/2018)
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CAI NGHIỆN MA TÚY NĂM 2018 (10/12/2018)
TXQT HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ LẦN THỨ 16 (5/12/2018)
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2018 (5/12/2018)

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ