20 Tháng Năm 2018
Nội dung chi tiết
Kênh điều hành Đóng
 
Thông báo - Báo cáo Đóng
 
Tra cứu thông tin Đóng


 
Thông tin khác Đóng 
Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Ngày cập nhật: 05/03/2013 7:17:36 SA

 

 

(QT) - Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư, ngày 22/1/2013 Ban Tuyên giáo Trung ương đã có hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân. Trước mắt, trong 3 tháng đầu năm 2013 tổ chức học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo về phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm. 

Nhìn lại một năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tạo bước chuyển biến về nhận thức và trở thành hành động tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ từng bước đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Nhiều sở, ban, ngành trong tỉnh gắn kết giữa việc học tập tấm gương của Bác với các phong trào, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đơn vị. Trong triển khai thực hiện, các cấp ủy đã coi trọng vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, vai trò của người đứng đầu. Các đồng chí bí thư, cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công; nâng cao ý thức phục vụ nhân dân; tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến rõ rệt. Các cơ quan, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các xã, thị trấn thực hiện khoán chi hành chính, tiết kiệm chi tiêu, giảm các cuộc hội họp không cần thiết, tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Các tổ chức đảng, đơn vị đã tiến hành rà soát, bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ, như Huyện ủy Vĩnh Linh bổ sung 7 chuẩn mực và cụ thể hóa 19 tiêu chí cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn huyện bằng 15 câu dễ nhớ, dễ hiểu niêm yết ở phòng làm việc cơ quan huyện ủy; Hội LHPN tỉnh triển khai hội viên rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; Sở NN&PTNT tỉnh xây dựng chuẩn mực cho cán bộ công chức “Tác phong nghiêm chỉnh, ăn mặc gọn gàng, thái độ nhã nhặn, tận tình vui vẻ khi tiếp xúc với nhân dân”… 

Đặc biệt trong phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” ở các địa phương đã có nhiều gia đình tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, nhất là ở huyện Hướng Hóa nhân dân đã tự nguyện hiến 15.017 m2 đất canh tác. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã coi trọng việc làm điểm, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong các lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống qua đợt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, tạo chuyển biến, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định, vì vậy có tác dụng thiết thực trong công tác xây dựng đảng, chấn chỉnh kịp thời những tư tưởng lệch lạc của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm đối với công việc. 

Đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đó tiêu biểu là 30 tập thể, 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ được Tỉnh ủy khen thưởng trong năm 2012. 

Mục đích, yêu cầu đặt ra cho việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2013 là tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Làm căn cứ để các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị 03-CT/TW trong năm 2013 theo tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chương trình, kế hoạch, phong trào đang tiến hành và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Đồng thời, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ cấp ủy những cách làm hay, có hiệu quả, thiết thực nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể phải chú ý cách làm sinh động, thiết thực, hiệu quả gắn với điều kiện, đặc thù của đơn vị, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đưa nội dung học tập trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp. Đồng thời, trong thực hiện có liên hệ với nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân; lựa chọn vấn đề trọng tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, xác định trách nhiệm cá nhân, đề ra thời hạn để phấn đấu, khắc phục, mang lại kết quả cụ thể; xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, đạo đức nghề nghiệp; chú trọng khâu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức; xây dựng tiêu chí đánh giá, biểu dương, khen thưởng và kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong thực hiện, tạo không khí phấn khởi để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả thiết thực hơn . 

                                                      PHƯƠNG MINH

Lần xem: 1321  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Phát huy truyền thống vẻ vang, ra sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển (2/2/2015)
  Học và làm theo Bác “Nói đi đôi với làm” (2/2/2015)
  Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới (2/2/2015)
  Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới (2/2/2015)
  Đảng ủy Cơ quan chính quyền thị xã tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 (30/1/2015)
  Trao quyết định bổ nhiệm Bí thư Thị ủy Quảng Trị (7/1/2015)
  Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú (22/12/2014)
  Thường xuyên phân công công tác cho Đảng viên trong sinh hoạt chi bộ (15/12/2014)
  Một số giải pháp thực hiện công tác giám sát trong Đảng thời gian tới (24/11/2014)
Tin nổi bật Đóng
Mời bạn về Quảng Trị dự Lễ hội dòng sông Thạch Hãn

Nhân kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2018),thị xã Quảng Trị sẽ đón nhiều du khách trong và ngoài nước bằng một lễ hội đầu tiên có tên “Tuyến phố lễ hội” ngay bờ ...

 
Liên hệ - Góp ý Đóng
Nhập vào địa chỉ email của bạn
Nhập vào tên của bạn
Nhập tiêu đề cho thông điệp của bạn
Nhập thông điệp của bạn
Gửi

 
 
Thống kê người dùng Đóng
Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: trung nghia
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 0
Số Thành Viên Toàn Bộ: 658

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 29
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 29

 
Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng  |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ
Cơ quan chủ quản: UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ
ĐC: 295 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị - Điện thoại: (0233).3661.337
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Quảng Trị - © TDH